Διαθέσιμες Θέσεις
Τμήμα
Food & Beverage Manager
Περισσότερα
Front Office manager
Reception
Περισσότερα
Ζαχαροπλάστης
Restaurants & Bars
Περισσότερα
Guest Relations
Reception
Περισσότερα
Σερβιτόροι - Σερβιτόρες Restaurants & Bars
Restaurants & Bars
Περισσότερα
Captain εστιατορίου
Restaurants & Bars
Περισσότερα
Υπάλληλος Υποδοχής (Receptionist)
Reception
Περισσότερα
A' Μάγειρας για Κεντρική Κουζίνα
Restaurants & Bars
Περισσότερα
Sous Chef για Κεντρική Κουζίνα
Restaurants & Bars
Περισσότερα
Chef Α la carte restaurant
Restaurants & Bars
Περισσότερα
Προσωπικό / Νηπιαγωγοί – Παιδαγωγοί για Children’s Club
Children’s Club
Περισσότερα

Καριερα